Selasa, 5 November 2013

Pendaftaran Murid-Murid Tingkatan 1 2014


Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Pendaftaran Murid-Murid Tingkatan Satu 2014 sekolah ini akan diadakan mengikut ketentuan seperti berikut:
Tarikh:     12 November 2013 (Selasa)
Masa:       09.00 pagi
Tempat:   SMK Toh Johan, Trong

Sehubungan dengan itu, murid-murid Tahun Enam SK Toh Johan, SJK (T) Ladang Getah Taiping dan SJK (C) Siu Sin dijemput hadir bersama ibu/bapa atau penjaga dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

  • Surat Kemasukan ke Tingkatan Satu
  • Satu salinan Sijil Lahir dan Kad Pengenalan murid
  • Satu salinan Kad Pengenalan ibu
  • Satu salinan Kad Pengenalan bapa / penjaga
  • Satu salinan Slip Gaji / Kenyataan Pendapatan Ibu/Bapa/Penjaga
  • Satu salinan Keputusan UPSR (jika ada)
  • Borang SMM Versi 4 yang lengkap diisi