Moto

AKTIF - PROGRESIF - EFEKTIF
 
AKTIF

Menjadi landasan kepada semua warga SMK Toh Johan untuk bergerak sederap dalam keadaan aktif; giat bekerja dan berusaha menempa kejayaan dalam merealisasikan hasrat memperkasakan insan.

PROGRESIF

Melaksanakan strategi-strategi kecemerlangan pendidikan yang berterusan menuju ke arah perbaikan atau kemajuan diri untuk kecemerlangan duniawi dan ukhrawi.

EFEKTIF
Memacu usaha dalam ruang disiplin yang kuat agar keberkesanan dinikmati dalam pembentukan jati diri.


Slogan: "Beyond Expectation and Be Positive"


Sejarah | Visi | Misi & Piagam Pelanggan | Moto | Lencana & Bendera | Lagu | Lokasi