Rabu, 8 Januari 2014

Pengemaskinian Data Murid 2014 dalam APDM


Untuk perhatian dan tindakan semua Guru Kelas.

Murid pindah keluar atau pindah masuk
  • Guru kelas perlu pastikan murid yang telah bertukar mesti dihapuskan data mereka.
  • Murid yang pindah masuk, guru kelas boleh dapatkan data melalui kemasukan nombor dokumen yang digunakan ( MyKid / Sijil Kelahiran / No. Passport ). Sekiranya tiada maklumat, guru kelas perlu key-in semula secara manual.

Maklumat penting untuk Guru Kelas
  • Guru kelas perlu pastikan bilangan murid adalah sama seperti di dalam kelas .
  • Guru kelas perlu kemaskini maklumat murid terutama alamat dan gaji ibubapa dari masa ke semasa.
  • Pastikan nombor MyKid/Sijil Lahir dan nama murid diisi dengan betul.
Enrolmen dan maklumat murid bagi sesi persekolahan 2014 perlu dikemaskini untuk keperluan terkini pentaksiran (SAPS dan SPPBS) dan bantuan murid. 

Mohon pengemaskinian maklumat ibu/bapa/penjaga untuk permohonan Bantuan/Biasiswa (sila beri keutamaan kepada permohonan baru).

Pengemaskinian hendaklah siap pada atau sebelum 12 Januari 2014.

Log masuk laman Pangkalan Data Murid (APDM) di URL berikut:  http://apdm.moe.gov.my

ID Pengguna: [ nombor Kad Pengenalan Guru Kelas ]
Kata Laluan:  guru