Isnin, 7 Oktober 2013

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

“PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan. Untuk memastikan ia relevan, ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan garis panduan yang sedang disediakan oleh JPA”
Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Y.A.B Perdana Menteri Malaysia, Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ke-12, 21 Mac 2011

STANDARD PRESTASI

Standard prestasi merupakan satu piawai yang perlu dicapai oleh seseorang individu dalam sesuatu bidang/tugas yang telah dilalui dalam satu tempoh berdasarkan satu penanda aras yang ditetapkan.

Standard prestasi dapat memandu penilai dalam melaksanakan aktiviti penilaian prestasi secara objektif, adil dan telus. Selain daripada itu standard prestasi juga dapat membantu Pegawai Yang Dinilai (PYD) mengenalpasti tahap pencapaian yang diharapkan kepadanya dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi melalui pelbagai kaedah peningkatan profesionalisme secara berterusan.


SLIDE TOT PBPPP 2013
MANUAL PENGGUNA