Rabu, 6 Februari 2013

Kursus i-THINK untuk Murid-Murid

Kursus i-THINK dijalankan setiap minggu untuk murid-murid.  Satu Peta Pemikiran i-THINK diperkenalkan setiap minggu.


Komen Anda