Ahad, 22 Julai 2012

Ujian 2 2012

Ujian 2 untuk murid-murid Tingkatan 2 dan 4 akan diadakan mulai 24 Julai sehingga 26 Julai 2012 mengikut jadual di bawah:

Selasa, 24 Julai 2012

08.00 - 09.00  
Ting 2   Bahasa Melayu
Ting 4  Bahasa Melayu 

09.20 - 10.20  
Ting 2  Bahasa Inggeris
Ting 4  Matematik

11.20 - 12.20  
Ting 2  Sains
Ting 4  Sejarah

12.40 - 01.40  
Ting 2  Pendidikan Seni Visual
Ting 4  Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Rabu, 25 Julai 2012

08.00 - 09.00  
Ting 2  Matematik
Ting 4  Bahasa Inggeris

09.20 - 10.20  
Ting 2  Sejarah
Ting 4  Sains

11.20 - 12.20  
Ting 2  Kemahiran Hidup
Ting 4  Pendidikan Seni Visual

12.40 - 01.40  
Ting 2  Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan
Ting 4  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

Khamis, 26 Julai 2012

08.00 - 09.00  
Ting 2  Geografi
Ting 4  Prinsip Perakaunan

09.20 - 10.20  
Ting 2  Pendidikan Islam / Bahasa Tamil
Ting 4  Tassawur Islam / Bahasa Tamil

11.20 - 12.20  
Ting 2  Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Ting 4  Ekonomi Asas / Perdagangan

12.40 - 01.40  
Ting 2  Pendidikan Moral
Ting 4  Pendidikan Jasmani & Kesihatan

 Komen Anda