Isnin, 23 April 2012

www.smktj.edu.my

www.smktj.edu.my

Mulai hari ini, laman web rasmi sekolah kita kini menggunakan alamat di atas yang amat mudah diingati.  Alamat yang berakhir dengan "edu.my" ini adalah dikhaskan untuk institusi pendidikan di Malaysia sahaja, "edu" adalah ringkas untuk education (pendidikan) manakala "my" adalah ringkas untuk Malaysia.  Semua laman web Malaysia, mendapat akhiran alamat "my".

Jika kita meneliti alamat-alamat Internet kita akan dapat melihat pelbagai akhiran yang mempunyai maksud tertentu seperti berikut :

•    com.my        Bagi organisasi/aktiviti komersial.

•    net.my          Bagi organisasi/aktiviti yang berkaitan dengan rangkaian

•    org.my          Bagi organisasi yang tidak layak untuk kategori lain

•    edu.my         Bagi institusi pendidikan Malaysia sahaja

•    gov.my         Bagi agensi kerajaan Malaysia sahaja

•    mil.my          Bagi agensi ketenteraan Malaysia sahaja

•    nama.my      Bagi kegunaan individu di Malaysia sahaja


Semoga smktj.edu.my ini akan dapat digunakan sepenuhnya oleh murid, guru dan ibu-bapa.  Murid-murid boleh mendapat maklumat terkini mengenai aktiviti di sekolah.  Guru-guru boleh menyalurkan maklumat yang hendak disampaikan kepada ibu-bapa dan murid-murid di sini.  Manakala ibu-bapa pula boleh melihat sendiri apa yang sedang berlaku di sekolah melalui berita dan laporan yang disiarkan.