Rabu, 25 April 2012

Makluman Guru: Head Count

Guru mata pelajaran diminta membuat Head Count murid.  Sila hantar kepada Ketua Panitia pada atau sebelum 27 April 2012.  Ketua Panitia perlu membuat rumusan setiap mata pelajaran mengikut Tingkatan. 

Ketua Panitia boleh berbincang dengan Guru Kanan Mata Pelajaran sebelum dibawa ke dalam Mesyuarat Kurikulum Ke-2 yang akan diadakan pada 2 Mei 2012.

Target setiap mata pelajaran hendaklah mengikut Tingkatan.  ETR (Target) untuk kuantiti mestilah melepasi 90% manaka ETR untuk kualiti mestilah sekurang-kurangnya 33.3% atau 1/3 daripada jumlah murid mengikut Tingkatan.

Contoh format Head Count boleh dimuat turun di sini:  http://bit.ly/smktj-headcount.