Penolong Kanan


AB. RAHMAN BIN BIDIN
Penolong Kanan Pentadbiran

Sarjana Muda Pengajian Melayu sosio Budaya, UM

Gred DG48
Opsyen:  Bahasa Melayu
E-mel:  rahman@smktj.edu.my
MOHD SUKRI  BIN MAT SALLEH
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Sarjana Muda Sains (Botani), UUM

KPLI (Matematik )

Gred DG48(KUP)
Opsyen:  Matematik
E-mel:  sukri@smktj.edu.my
HARUN BIN AHMAD
Penolong Kanan Kokurikulum

Sarjana Muda Sastera dengan kepujian Geografi (USM)
Sarjana Pendidikan ( Pendidikan Awal Kanak-kanak ) (UPSI)

Gred DG48 (KUP)
Opsyen: Geografi
E-mel: harun@smktj.edu.my

Pengetua | Penolong Kanan | Guru Kanan | Guru | Bukan Guru | Murid